Tollaslabda töténete, Szabályok

Szabályok

A tollaslabda játék több ezer éves múltra tekinthet vissza. Számos őse közül említésre méltó a kínai “dsi-dsien-dsi”, az aztékok “indiaco”, a görögök “szférika” és a rómaiak “paganika” nevű játéka.

A tollaslabdázás igazi elődjének Európában a “jeu volant” /repülő játék/ tekinthető, melyet a 17. századtól kezdve főleg fejedelmi udvarokban játszottak.

A tollaslabda játékot mai formájában a brit katonatisztek ismerték meg Indiában 1860 táján “poona” néven és honosították meg Angliában.

A 17. századtól kezdve irodalmi és képzőművészeti alkotások örökítették meg a tollaslabda játékot.

tollas1
tollas2


1872-ben az angliai Badminton fürdővároskában, Beaufort herceg birtokán játszották először versenyszerűen a tollaslabdázást; innen származik a versenysportág nemzetközi elnevezése.
Angol klubok 1893.szeptember 12-én megalakították az Angol Tollaslabda szövetséget /Badminton Association of England, röviden BaoE/. 1934. július 5-én Londonban 9 ország küldöttei hívták életre a Nemzetközi Tollaslabda Szövetséget /International Badminton Federation, röviden IBF/, melynek napjainkban közel 150 tagja van. 1967.szeptember 24-én Frankfurt am Main-ban 11 ország küldöttei alakították meg az Európai Tollaslabda Szövetséget /European Badminton Union, röviden EBU/, melynek jelenleg minden európai ország tagja.
A magyar tollaslabdasport alapítási évének 1960-at tekintjük. A Közalkalmazottak Szakszervezetének kezdeményezése bizonyult életképesnek a tollaslabdázás meghonosítása terén. A Magyar Testnevelési és Sportszövetség 1966. június 3-án ismerte el a tollaslabdázást hivatalos hazai sportágként és létrehozta a Magyar Tenisz Szövetség Tollaslabda Bizottságát.
1969. június 1-vel alakult meg az önálló Magyar Tollaslabda Szövetség, mely 1970 óta tagja az IBF-nek és 1973 óta az EBU-nak.
Az EBU 1968-tól rendez kétévenként felnőtt egyéni Európa Bajnokságokat, 1972-től csapat Európa Bajnokságokat is, valamint 1969-től szintén kétévenként ifjúsági egyéni Európa bajnokságokat, 1975-től csapat Európa Bajnokságokat is. Ugyancsak az EBU a gazdája a Helvetia Kupa “B” csoportos felnőtt csapat Európa Bajnokságnak, a Finlandia Kupa “B” csoportos ifjúsági csapat Európa Bajnokságnak, a Polónia Kupa serdülő csapat Európa Bajnokságnak és a Bajnokcsapatok Európa Kupájának.
Az IBF 1948-tól bonyolítja le a Thomas Kupa férfi, 1956-tól az Uber Kupa női és 1989-től a Sudirman Kupa vegyes csapatbajnokságokat, 1977-től a felnőtt egyéni Világbajnokságokat, 1992-től az ifjúsági egyéni Világbajnokságokat, 1983-tól a Világ Nagydíj versenyeket. A badminton az 1972.évi müncheni, valamint az 1988.évi szöuli nyári olimpiai játékokon bemutató sportágként szerepelt. Az 1992.évi barcelonai olimpián a badminton a férfi és női egyes, valamint a férfi és női páros versenyszámokkal debütált. Az 1996.évi atlantai és a 2000.évi sydneyi olimpiákon ötödik versenyszámként a vegyes páros is helyet kapott a programban.
A tollaslabda játékot életkortól és nemtől függetlenül mindenki űzheti. Szélcsendes időben szabadtéren kötetlen formában, vagy pályán, továbbá a legkisebb méretű fedett létesítményben /kultúrteremben, tornateremben/ is játszható.
Aránylag olcsó sportfelszereléssel, viszonylag kevés gyakorlás után is egészséges testmozgást, jó szórakozást és sikerélményt jelent.
Az olimpiai rangra emelkedett versenysport viszont rendszeres és sok edzésmunkát, nagy ügyességet, kitűnő reflexeket, kiváló állóképességet követel. A sportfelszerelés és a létesítmény szempontjából is igényes a sportág. A mérkőzések - főleg a párosok - a közönségnek rendkívüli látványt nyújtanak.
Napjainkban törekednek a játékszabályok korszerűsítésére, a könnyebb érthetőség, a TV-reklámozás és más szempontok mérlegelésével.
Hazánkban a versenyszakosztályok mellett egyre több diáksport egyesület és szabadidősport egyesület foglalkoztatja az érdeklődőket. Magyarországon újonc /U13/, gyermek /U15/, serdülő /U17/, ifjúsági /U19/, felnőtt és szenior korcsoportok részére rendeznek egyéni és csapatversenyeket, bajnokságokat. A szakszövetségi versenyrendszerbe illeszkednek az általános és középiskolai diákolimpiák, Egyetemi és Főiskolai Bajnokságok, valamint szakmai kupaversenyek.

Írta:
Rázsó Pál, a Magyar Tollaslabda Szövetség tiszteletbeli elnökeTollaslabda szabályok


MEGHATÁROZÁSOK

Játékos: Valamely személy, aki tollaslabdát játszik.
Mérkőzés: A tollaslabda verseny alapegysége két (négy) játékos között.
Egyes: Mérkőzés, melyben mindkét oldalon egy-egy versenyző van.
Páros: Mérkőzés, melyben mindkét oldalon két-két versenyző van.
Adogató oldal: Az adogatás jogával rendelkező oldal.
Fogadó oldal: Az adogató oldal ellenfele.
Labdamenet: Egy vagy több ütésből álló folyamat, mely az adogatással kezdődik, és mindaddig tart, míg a labda játékon kívülre nem kerül.
Ütőmozdulat: A játékos ütőjének mozgatása a labda megütésének céljából.


A JÁTÉKTÉR ÉS TARTOZÉKAI

A játéktér téglalap alakú 40 mm széles vonalakkal megjelölt terület. 610 x 1.340 cm a folyosók oldalt 46 cm, hátul 76 cm, hálótól az adogató vonal 198 cm, a szerva udvar pedig pont felezi a pályát.
A vonalak könnyen megkülönböztethető, eltérő, lehetőleg fehér vagy sárga színűek legyenek. Valamennyi vonal beleszámít az általa határolt játék területbe.
A hálótartó oszlopoknak 155 cm magasnak kell lennie, melynek a háló kifeszítését követően is függőlegesnek kell maradnia az előírt szabályt.
A hálótartó oszlopokat a páros játéktér oldalvonalain kell elhelyezni, függetlenül attól, hogy a pályán egyes vagy páros játék folyik. A hálótartó oszlop nem lehet a pályát jelző oldalvonalon belül.
A hálónak sötét színű, vékony szálú fonalból, egyenletes szemsűrűséggel, 15-20 mm szemnagysággal kell készülnie. A hálónak 76 cm szélességgel, 610 cm hosszúsággal kell készülnie.
A háló felső szélét 75 mm széles fehér, a tartókötél felett áthajtott szalag szegélyezi.
A hálót tartó kötél vagy kábel a hálótartó oszlopok tetejével egy síkban kell kifeszítve rögzíteni.
A háló felső szélének a játéktér felületétől számítva a középvonal fölött 152,4 cm, míg a páros játéktér oldalvonalai fölött 155 cm magasnak kell lennie.
A háló végei és az oszlopok között hézag nem lehet. Ha szükséges, a hálót teljes szélességében az oszlopokhoz kell kötni.

pálya

A LABDA

A labda készülhet természetes vagy műanyagból. Mindkét anyagból készült labda azonos repülési tulajdonságokkal kell rendelkezzen, mint a vékony bőrrel borított parafa fejű, természetes tollakból készült labda.

Toll-labda

A tollabda gyártása »

A labda 16 db, a fejbe fixen rögzített eredeti tollból készül.
A tollak hossza egységesen 62-70 mm, a fejbe való rögzítéstől a toll végéig mérve.
A tollak vége 58-68 mm átmérőjű kört alkosson.
A tollakat cérnával vagy más arra alkalmas anyaggal egymáshoz rögzíteni kell.
A fej 25-28 mm átmérőjű alul lekerekített formával.
A labda súlya 4,74 -5,50 gramm legyen.

tollabda

Nem-toll labda

Kosár része készülhet szintetikus anyagból.
A méretnek és a súlynak meg kell felelnie a toll-labdáéval. Ettől legfeljebb 10 % eltérés engedélyezett.
Különleges klimatikus viszonyok esetén, ha a szabványos labda alkalmatlan, az illető Nemzeti Szövetség engedélyével a fentiektől eltérő labda is alkalmazható, feltéve, hogy az általános jellemzők és repülési tulajdonságok nem változnak.

labda

FELSZERELÉS

A Nemzetközi Tollaslabda Szövetség (BWF) feladata szabályozni minden ütőt, labdát, felszerelést vagy bármilyen, a sportágban használt újítást érintő kérdést, hogy azok az előírásoknak megfelelnek e, és a játék során engedélyezettek vagy sem. Ilyen szabályozás hozható a Szövetség vagy más kezdeményezésére, aki e vonatkozásban jóhiszeműen érdekelt, beleértve itt bármely játékost, gyártó céget, Nemzeti Szövetséget vagy annak tagját.

SORSOLÁS

A játék megkezdése előtt a szemben álló felek sorsolnak és a választás jogát elnyerő oldal választhat: az első adogatás vagy első fogadás, kezdő térfél.
A sorsolásban vesztes fél a fennmaradó lehetőségek közül választhat.

PONTOK SZÁMOLÁSA

Egy mérkőzés két megnyert játszmáig tart, kivéve, ha a szabály másképp rendelkezik.
Egy játszmát az a fél nyeri, aki előbb szerez 21 pontot.
Ha az egyik fél megnyer egy labdamenetet, pontjainak száma eggyel nő. Egy fél akkor nyer meg egy labdamenetet, ha a másik fél hibát vét vagy a labda játékon kívülre kerül, mert érinti a talajt az ellenfél térfelén belül.
Ha a pontok állása 20 mind, az a fél nyeri a játszmát, amelyik előbb ér el kétpontos vezetést.
Ha a pontállás 29 mind, az az oldal nyeri meg a játszmát, aki megnyeri a 30-ik pontját.
A játszma nyertese lesz a következő játszma első adogatója.

TÉRFÉLCSERE

A játékosok térfelet cserélnek: az első játszma végén, a második játszma végén, ha van harmadik játszma és a harmadik játszmában, amikor a pontszámban vezető oldal először eléri a 11. pontot.
Ha a játékosok a térfélcserét elmulasztják, úgy azonnal végre kell azt hajtani, amint a mulasztás kiderül, és a labda nincs játékban. Az addig elért eredmény érvényben marad.

ADOGATÁS

Szabályos adogatás esetén indokolatlanul egyik oldal sem késleltetheti az adogatás végrehajtását, ha az adogató fél készen áll az adogatásra és a fogadó fél is a fogadásra. Miután befejeződött az adogató ütője fejének hátra irányuló mozgása, az adogatás megkezdésének bármilyen késleltetését indokolatlannak kell tekinteni.
Az adogató és fogadó játékosnak egymással átlósan szemközti adogatóudvaron belül kell állnia, hogy a határoló vonalak érintése nélkül az adogató és fogadó játékos mindkét lábának valamely részével álló helyzetben érintenie kell a talajt az adogatás megkezdésétől az adogatás megtörténtéig.
Az adogató játékos ütőjének az ütés során először a labda fejét kell érintenie; a megütés pillanatában a labdának teljes terjedelmével az adogató játékos derékmagassága alatt kell lennie. A derék egy olyan képzeletbeli vonal, amely az adogató utolsó bordája legalsó részének magasságában húzódik; Túl magas kísérlet: a labdának a megütés pillanatában a pálya felszínétől számítva 110 cm-nél alacsonyabban kell lennie.
Az adogató ütőjének feje a labda megütésének pillanatában lefelé mutat az adogató játékos ütőjének az adogatás megkezdésének pillanatától folyamatos, előreirányuló mozgást kell végeznie az adogatás megtörténtéig a labdának az adogató játékos ütőjéről úgy kell felfelé irányulva átrepülnie a háló fölött, hogy amennyiben nem érintik, az a fogadó játékos adogatóudvarban (azaz a határvonalakon vagy azokon belül) essen a talajra.
Az adogatás közben az adogató nem vétheti el a labdát.
Ha a játékosok készen állnak, az adogató játékos ütőfejének első előreirányuló mozgása az adogatás megkezdését jelenti.
Megkezdett adogatás, az adogatás megtörtént, ha az adogató a labdát megütötte vagy kísérletet tett az adogatásra, de az adogatást elhibázta.
Az adogató játékos addig nem kezdheti meg az adogatást, amíg a fogadó játékos a fogadásra nem kész. A fogadó játékost fogadásra késznek kell tekinteni, ha kísérletet tesz az adogatás visszaütésére.
Páros játékban a játékostársak az adogatás alatt bármilyen helyzetet elfoglalhatnak, amellyel a szemben álló adogató vagy fogadó játékost a kilátásban nem akadályozzák.

EGYES JÁTÉK

Adogató és fogadótér
A játékosoknak a saját jobboldali adogatóterükből kell adogatniuk és az adogatást ott kell fogadniuk, ha az adogató játékos az adott játszmában nulla vagy páros számú pontot ért el.
A játékosoknak a saját baloldali adogatóterükből kell adogatniuk és az adogatást ott kell fogadniuk, ha az adogató játékos az adott játszmában páratlan számú pontot ért el.
Játék sorrend és a pályán elfoglalt pozíció
Egy labdamenetben a labdát az adogató és a fogadó játékos felváltva üti a háló felé eső oldalán bárhonnan, amíg a labda játékon kívül nem kerül.
Pontszerzés és adogatás
Ha az adogató játékos nyeri a labdamenetet az adogató játékos pontot szerez. Az adogató ezután újra adogat a másik adogatóudvarból.
Ha a fogadó játékos nyeri a labdamenetet a fogadó játékos pontot nyer. A fogadó játékos válik az új adogatóvá.

PÁROS JÁTÉK

Adogató és fogadótér
Az adogató fél egy játékosa a jobboldali adogatóudvarból adogat, ha az adogató félnek nulla, vagy páros számú pontja van az adott játszmában. Az adogató fél játékosa a bal adogató udvarból adogat, ha az adogató félnek páratlan számú pontja van az adott játszmában.
A fogadó oldal azon játékosa, aki utoljára adogatott, ugyanabban az adogató udvarban áll, ahonnan utoljára adogatott, játékostársa pedig a másik adogató udvarban. A játékostársakra a fordított séma vonatkozik.
A fogadó oldalnak az a játékosa lesz a fogadó, aki az adogatóval átlósan szemben lévő adogatóudvarban áll.
A játékosok addig nem cserélnek adogatóteret, amíg adogatóként nem nyernek pontot.
Az adogatást az adogató oldal pontszámának megfelelő adogatóudvarból kell elvégezni.
Játék sorrend és a pályán elfoglalt pozíció:
Az adogatás fogadása után az adogató fél bármely játékos a és a fogadó fél bármely játékosa felváltva ütheti meg a labdát a saját térfeléről, amíg a labda játékon kívül nem kerül.
Pontszerzés és adogatás:
Ha az adogató fél nyeri a labdamenetet pontot szerez, és ismét adogat a másik adogatóudvarból.
Ha a fogadó fél nyeri a labdamenetet pontot szerez, és a következő adogatást ő végzi el. A fogadó fél válik az új adogatóvá.
Adogatás folyamata
Egy játszmában az adogatás joga folyamatosan az alábbiak szerint száll át:
  • az eredeti adogatóról, aki a játszmát a jobb oldali adogatóudvarban kezdte.
  • az eredeti fogadó partnerére.
  • az eredeti adogató partnerére.
  • az eredeti fogadóra.
  • az eredeti adogatóra és így tovább.

Egyik játékos sem adogathat soron kívül, fogadhat soron kívül, vagy fogadhat két egymás utáni adogatást ugyanabban a játszmában.
A következő játszmában a nyertes oldal bármelyik játékosa adogathat, és a vesztes oldal bármelyik játékosa fogadhat.

ADOGATÓ HIBÁK

Adogatóhiba történt, ha egy játékos soron kívül adogatott vagy fogadott; rossz adogatóudvarból adogatott vagy rossz adogatóudvarban fogadott; Ha az adogató hiba kiderült azt helyesbíteni kell, az eredmény érvényben marad.

HIBÁK

"Hibának" számít: ha egy adogatás nem szabályos; ha adogatás közben a labda a háló tetején fennakad, vagy átjutva a hálón beleakad a hálóba; ha a fogadó játékostársa üti vissza; ha játék közben a labda a játéktér határvonalain kívül ér talajt; a hálón keresztül vagy a háló alatt kerül át a másik térfélre; nem kerül át a háló fölött. Érinti a mennyezetet, vagy az oldalfalakat; érinti egy játékos testét vagy ruházatát, vagy érint bármely tárgyat vagy személyt a játéktéren kívül (ahol a csarnok felépítése szempontjából szükséges, a létesítmény üzemeltetője, a helyi szövetség egyetértésével szabályt módosíthat, melyek az olyan esetekre vonatkoznak, amikor a labda egy akadályt érint).
Ütés során az ütőn marad, és hajítással kerül tovább; ugyanaz a játékos kétszer egymás után üti meg. Azonban, ha a labda a keretet és a húrozott részt érinti, egy ütésnek számít, ez nem hiba. A játékos és társa egymás után üti meg; érinti a játékos ütőjét, és utána nem az ellenfél térfele felé repül; ha a labda játékban van és a játékos ütőjével, testével vagy ruházatával érinti a hálót vagy annak tartozékait. Ütőjével vagy testével áthatol a háló fölött az ellenfél térfelére, kivéve azt az esetet, amikor az ütő játékos ütőjével követheti a labdát a háló felett, amennyiben a labda és az ütő kezdeti érintkezési pontja az ütő játékos térfelén volt. Ütőjével vagy testrészével a háló alatt áthatol az ellenfél térfelére, és ezzel az ellenfelet akadályozza vagy zavarja; vagy ellenfelét akadályozza, azaz ellenfelét egy szabályos ütés kivitelezése közben gátolja, miközben ellenfele az ütőjével a háló fölött követi a labdát; ha játék közben ellenfelét bármilyen cselekedettel szándékosan megzavarja, mint pl. kiabálással vagy kézmozdulatokkal.

Hivatalos szabály »